Obiekty tekstylne

Tkanina unikatowa

Prace przestrzenne budowane z odpadów.